เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ให้การต้อนรับทหารใหม่ พร้อมครอบครัวและญาติทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายบุรฉัตร ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4 (ช.11 พัน.111) , หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 5 (ช.พัน.51) , หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 6 (ช.11 พัน.602) และหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 7 (พัน.ช.คมศ.พล.ช.) ค่ายบุรฉัตร

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง