เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่นที่ 2/62 ของศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมการทหารช่าง และตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 7 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง เพื่อรับทราบการปฏิบัติ และมอบแนวทางในการดำเนินงาน ณ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง