เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกองพลทหารช่างและหน่วยขึ้นตรง ประจำปี 2562 ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง