เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง นำคณะนายทหาร กำลังพล และครอบครัว ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดเกาะลอย ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ราชบุรี

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง