เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาของกำลังพลกองพลทหารช่าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุญนาค ค่ายบุรฉัตร

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง