เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจสภาพความพร้อมรบและการฝึกเดินทางไกลของกำลังพลกองพลทหารช่างและหน่วยขึ้นตรง พร้อมทั้งร่วมฝึกเดินทางไกลกับกำลังพลตามเส้นทางโดยรอบพื้นที่ค่ายบุรฉัตร

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง