เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ณ อาคาร พลเอก บรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง