เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562 พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเยาวชนต้านยาเสพติด "ภาณุรังษี สวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 25" โดยจัดให้มีการแข่งขันในห้วงวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร ศูนยกีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง