เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ อาคาร พลเอก บรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง