เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น (ภาคหมู่ ตอน หมวด) และการตรวจสภาพความพร้อมรบของกองพลทหารช่างและหน่วยขึ้นตรง ประจำปี 2562 ณ สนามบินค่ายบุรฉัตร

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง