เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 กองพลทหารช่างได้กระทำพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และ ผู้บังคับค่ายพักค่ายบุรฉัตร ระหว่าง พลตรี มงคล รัตนจันทร์ (ท่านเก่า) และ พลตรี บัญชา อาจคำพันธุ์ (ท่านใหม่) ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองพลทหารช่าง และสโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง