เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 พลตรี บัญชา อาจคำพันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง พบปะผู้ฝึก , ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ เพื่อมอบนโยบายและข้อเน้นย้ำในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง