เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 พลตรี บัญชา อาจคำพันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง มอบของที่ระลึกให้กับพลทหารที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พ.ย.62 พร้อมกับให้โอวาทแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังจากปลดไปเป็นทหารกองหนุน ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองพลทหารช่าง

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง