เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 พลตรี บัญชา อาจคำพันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ของกำลังพลกองพลทหารช่างและครอบครัว ณ อาคาร พลเอก บรรจบ บุญนาค ค่ายบุรฉัตร

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง