เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 พลตรี บัญชา อาจคำพันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับครอบครัวทหารใหม่ ญาติทหารใหม่ และทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายบุรฉัตร

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง