เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองพลทหารช่างจัดพิธีวันสถาปนากองพลทหารช่างครบรอบปีที่ 30 โดยจัดให้มีพิธีสักการะพระพุทธสยุมภู , พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาปราบ , พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และพิธีสงฆ์ ณ กองบัญชาการกองพลทหารช่าง โดยมีเจ้ากรมการทหารช่างเดินทางมาเป็นประธานในพิธีสงฆ์

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง