เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 พลตรี บัญชา อาจคำพันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่จบหลักสูตร รุ่นที่ 3/63 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกรมการทหารช่าง กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง