การแข่งขันว่ายน้ำกิจกรรมซัมเมอร์แคมป์

กองพลทหารช่าง ได้จัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะว่ายน้ำเบื้องต้น เพื่อให้บุตรหลานกำลังพล และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือตนเอง จากการจมน้ำ พัฒนาตนเองสู่การเป็นเลิศทางด้านการแข่งขันว่ายน้ำ และใช้เวลาว่างจากการปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 - 27 เม.ย.66 และเมื่อวันที่ 27 เม.ย.66 ได้จัดการแข่งขันว่ายน้ำให้กับเด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมซัมเมอร์แคมป์ และสมาชิกชมรมว่ายน้ำ ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ณ สระว่ายน้ำ 34 (สร้างสมวงศ์) ศูนย์กีฬา กรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร โดยมี รอง ผบ.พล.ช.(1) ผู้แทน ผบ.พล.ช. ได้ตรวจเยี่ยม และมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา