ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) :: 4 ก.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของใช้ส่วนตัวสำหรับโครงการวิวัฒน์พลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3/62 (รุ่นที่ 30) :: 18 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการวิวัฒน์พลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3/62 (รุ่นที่ 30) :: 18 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพสำหรับโครงการวิวัฒน์พลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3/62 (รุ่นที่ 30) :: 18 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ โครงการปราบปรามกำลังพลไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) :: 18 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น ::11 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน เพื่อใช้สำหรับลานกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) ::31 พ.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) ::27 พ.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) ::27 พ.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกครูทหารใหม่และสิบตรีกองประจำการ :: 15 พ.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ :: 15 พ.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองงบงานฝึกพิเศษประจำปีงบประมาณ 2562 :: 10 พ.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการวิวัฒน์พลเมือง กช. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) :: 24 เม.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์โครงการวิวัฒน์พลเมือง กช. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) :: 18 เม.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาของกองพลทหารช่าง :: 7 มี.ค.62