ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งบบริหารทั่วไป ของ ผบ.หน่วย งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 :: 9 ธ.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค งวดที่ 1 ประจำปี 2566 :: 9 ธ.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 :: 9 ธ.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่น ๆ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 :: 9 ธ.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ :: 25 พ.ย.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป :: 25 พ.ย.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกครูทหารใหม่และสิบตรีกองประจำการ :: 25 พ.ย.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืนและเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง :: 24 พ.ย.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น :: 8 ก.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานเพื่อใช้สำหรับ กลุ่มมงบงานกิจการพลเรือน รายการอำนวยการ ติดตาม ประสานงาน และประเมินผลงานกิจการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 4 ก.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผนที่การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น :: 30 มิ.ย.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานเพื่อใช้สำหรับ กลุ่มงบงานกิจการพลเรือน รายการอำนวยการ ติดตาม ประสานงาน และประเมินผลงานกิจการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 :: 20 มิ.ย.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ รายการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 7 มิ.ย.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ :: 7 มิ.ย.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป :: 7 มิ.ย.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน เพื่อใช้สำหรับกลุ่มงบงานกิจการพลเรือน รายการอำนวยการ ติดตาม ประสานงาน และประเมินผลงานกิจการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 10 พ.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งบบริหารทั่วไป ของ ผบ.หน่วย งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 10 พ.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ รายการซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้างบและสาธารณูปโภค งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 10 พ.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 10 พ.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่น ๆ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 10 พ.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเขตไฟฟ้าแก้ไขเสาเอนเอียง ของ พล.ช. :: 23 มี.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเขตไฟฟ้าเปลี่ยนสายแรงสูง ของ พล.ช. :: 22 มี.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกครูทหารใหม่และสิบตรีกองประจำการ :: 4 มี.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผนที่การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง :: 23 ก.พ.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 15 ก.พ.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน, จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างพักฯ โครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 11 ก.พ.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง :: 10 ก.พ.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน กลุ่มงบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 10 ก.พ.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ(ชนิดตลับ) :: 10 ก.พ.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 10 ก.พ.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืนและเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง :: 31 ม.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ :: 14 ม.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกครูทหารใหม่และสิบตรีกองประจำการ :: 14 ม.ค.65

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป :: 14 ม.ค.65       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่นๆ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 3 ธ.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 3 ธ.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งบบริหารทั่วไป ของ ผบ.หน่วย งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 3 ธ.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 :: 3 ธ.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปถ่ายผู้บังคับบัญชา :: 17 พ.ย.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ของ พล.ช. :: 18 ส.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ(ชนิดตลับ) ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 6 ส.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการธุรการอื่นๆ งวดที่ 2/64 ไตรมาส 4 :: 5 ส.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 2 ส.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 2 ส.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 2 ส.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งบบริหารทั่วไป ของ ผบ.หน่วย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 2 ส.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 30 มิ.ย.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 30 มิ.ย.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลาวัน, จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 24 มิ.ย.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปถ่ายผู้บังคับบัญชา :: 16 มิ.ย.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง งบงานฝึกพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 4 มิ.ย.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่นๆ งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 4 มิ.ย.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกครูทหารใหม่และสิบตรีกองประจำการ :: 4 มิ.ย.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 31 พ.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 31 พ.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 31 พ.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งบบริหารทั่วไป ของ ผบ.หน่วย งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 31 พ.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าของ พล.ช. :: 31 มี.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1/64 :: 5 มี.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ(ชนิดตลับ) และชุดทดสอบหาสารกัญชาในปัสสาวะ(ชนิดตลับ) ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 5 มี.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง :: 24 ก.พ.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงระบบประปา โรงสูบน้ำ อาคารหมายเลข 684/39 ของ พัน.ข.คมศ.พล.ช. :: 23 ก.พ.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ :: 11 ก.พ.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่อบรม , จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ โครงการอำนวยการและการเพิ่มศักยภาพให้กับ ศปช.นขต.ทบ.(ชป.กร.)ระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 2 :: 5 ก.พ.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่อบรม , จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ โครงการอำนวยการและการเพิ่มศักยภาพให้กับ ศปช.นขต.ทบ.(ชป.กร.)ระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 5 ก.พ.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งบริหารทั่วไป ของ ผบ.หน่วย งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 26 ม.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 22 ม.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มพิธีเปิดและปิด , จ้างประกอบอาหารกลางวัน และจ้างบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างพักฯ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร(ลานกีฬาต้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 21 ม.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 12 ม.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกร์ซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 12 ม.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 12 ม.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน กลุ่มงบงานระบบพัฒนากำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 :: 8 ม.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกครูทหารใหม่และสิบตรีกองประจำการ :: 8 ม.ค.64

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน :: 8 ม.ค.64       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าทดแทนของเดิมภายในค่ายบุรฉัตร :: 28 ส.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่อบรม , จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ โครงการอำนวยการและการรเพิ่มศักยภาพให้กับ ศปช.นขต.ทบ.(ชป.กร.)ระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 4 :: 17 ส.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในของ พล.ช. :: 4 ส.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานค่าใช้จ่ายแก้ไขเสาไฟฟ้าหักชำรุดภายในบริเวณค่ายบุรฉัตร. :: 4 ส.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานแก้ไขเสาไฟฟ้าชำรุด ของ พล.ช. :: 4 ส.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตามแผนการใช้งบบริหารหน่วยทั่วไปของ ผบ.หน่วย ครั้งที่ 3 :: 24 ก.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้างฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 :: 24 ก.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 :: 24 ก.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอาหารว่างและครื่องดื่มพิธีเปิดและปิด , จ้างประกอบหารกลางวัน และจ้างบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างพักฯ โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร (ลานกีฬาต้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 2) :: 17 ก.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ(ชนิดตลับ) และชุดทดสอบหาสารกัญชาในปัสสาวะ(ชนิดตลับ) โครงการปราบปรามกำลังพลไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 2) :: 10 ก.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 2) :: 10 ก.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่น ๆ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 :: 16 มิ.ย.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่น ๆ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 :: 16 มิ.ย.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มพิธีเปิดและปิด , จ้างประกอบอาหารกลางวัน และจ้างบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างพักฯ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร (ลานกีฬาต้านยาเสพติด) ประจำปีงบปรมะณ 2563 (งวดที่ 2) :: 12 มิ.ย.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2563 :: 10 มิ.ย.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563(งวดที่ 2) :: 10 มิ.ย.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ :: 1 มิ.ย.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกครูทารใหม่และสิบตรีกองประจำการ :: 1 มิ.ย.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มพิธีเปิดและปิด , จ้างประกอบอาหารกลางวัน และจ้างบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างพักฯ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมรณ 2563 :: 27 พ.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารของหน่วย บก.พล.ช. :: 26 พ.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้างฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 :: 26 พ.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 :: 26 พ.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง งบงานฝึกพิเศษประจำปีงบประมาณ 2563 :: 26 พ.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 :: 12 พ.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพิเศษสำหรับทหารกองประจำการ :: 29 เม.ย.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่อบรม , จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ โครงการอำนวยการและการเพิ่มศักยภาพให้กับ ศปช.นขต.ทบ.(ชป.กร.)ระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2563 :: 30 มี.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานแก้ไขเสาไฟฟ้าชำรุด ของ พล.ช. ประจำปีงบประมาณ 2563 :: 9 มี.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ(ชนิดตลับ) และชุดทดสอบหาสารกัญชาในปัสสาวะ(ชนิดตลับ) โครงการปราบปรามกำลังพลไม่ให้เกี่ยวข้องกับบาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 :: 30 ม.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง :: 30 ม.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่นๆ ประจำปีงประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1/63 :: 28 ม.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ :: 23 ม.ค.63

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน เพื่อใช้สำหรับลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 :: 6 ม.ค.63       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มพิธีเปิดและปิด , จ้างประกอบอาหารกลางวัน และจ้างบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างพัก โครงการฝึกอบรมเยาวขนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 1) :: 6 ธ.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ของใช้สำนักงาน โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 1) :: 6 ธ.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ประชาสัมพันธ์ , จัดหาอาหารกล่องและเครื่องดื่ม โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชน ให้กับ ศปช.นขต.ทบ.(ชป.กร.) ระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่1 ครั้งที่ 1 :: 21 พ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน :: 21 พ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกครูทหารใหม่และสิบตรีกองประจำการ :: 21 พ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำห้องเรียนต้นแบบพร้อมสื่อการสอนองค์ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 1 :: 21 พ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่อบรม , จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ โครงการอำนวยการและการเพิ่มศักยภาพให้กับ ศปน.นขต.ทบ.(ชป.กร.)ระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 1 :: 21 พ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบไฟทางภายในค่ายบุรฉัตร , ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563(งวดที่1) ครั้งที่ 1 :: 8 พ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงยานพาหนะสาย ขส. ประจำปีงบประมาณ 2563(งวดที่1) ครั้งที่ 1 :: 8 พ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563(งวดที่1) ครั้งที่ 1 :: 8 พ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดทำกรอบใส่รูปถ่ายผู้บังคับบัญชา :: 5 พ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารของหน่วย พล.ช.(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 :: 31 ต.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพิเศษสำหรับทหารกองประจำการ :: 30 ต.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) :: 4 ก.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของใช้ส่วนตัวสำหรับโครงการวิวัฒน์พลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3/62 (รุ่นที่ 30) :: 18 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการวิวัฒน์พลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3/62 (รุ่นที่ 30) :: 18 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพสำหรับโครงการวิวัฒน์พลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3/62 (รุ่นที่ 30) :: 18 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ โครงการปราบปรามกำลังพลไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) :: 18 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น ::11 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน เพื่อใช้สำหรับลานกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) ::31 พ.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) ::27 พ.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) ::27 พ.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกครูทหารใหม่และสิบตรีกองประจำการ :: 15 พ.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองการฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ :: 15 พ.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองงบงานฝึกพิเศษประจำปีงบประมาณ 2562 :: 10 พ.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการวิวัฒน์พลเมือง กช. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) :: 24 เม.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์โครงการวิวัฒน์พลเมือง กช. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) :: 18 เม.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาของกองพลทหารช่าง :: 7 มี.ค.62