เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 พลตรี บัญชา อาจคำพันธุ์ ผู้บัญชาการกอพลทหารช่าง พบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562 ของกองพลทหารช่าง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของทหารใหม่ พร้อมกับรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในระหว่างการฝึก ณ อาคาร พลเอก บรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง