เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 พลตรี บัญชา อาจคำพันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของกองพลทหารช่างที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์กองบัญชาการกองพลทหารช่าง

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง