กิจกรรมบริจาคโลหิต
14 ธันวาคม 2563


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 พลตรี บัญชา อาจคำพันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตของข้าราชการกองพลทหารช่าง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร