กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
[ 25 ก.ค. 62 ]
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
[ 26 มิ.ย. 62 ]
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่
[ 11 มิ.ย. 62 ]
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
[ 16 พ.ค. 62 ]
ผบ.พล.ช.ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่
[ 17 เม.ย. 62 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
[ 18 ก.พ. 62 ]
กิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาานา
[ 31 ม.ค. 62 ]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
[ 11 ม.ค. 62 ]
รอง ผบ.พล.ช. ให้การต้อนรับ หน.สง.เลขานุการ คยศ.ทบ.
[ 19 ธ.ค. 61 ]
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมทหารใหม่และญาติทหารใหม่
[ 1 พ.ย. 61 ]
พิธีปฏิญาณตนของนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง
[ 11 ก.ย. 61 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
[ 26 ก.ค. 61 ]
ต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
[ 11 ก.ค. 61 ]
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมชุมชน พล.ช.และ ร้อย.บก.พล.ช.
[ 26 มิ.ย. 61 ]
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่
[ 11 มิ.ย. 61 ]
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
[ 10 พ.ค. 61 ]
ผบ.พล.ช. พบปะครูฝึกทหารใหม่
[ 23 เม.ย.61 ]
ภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 25
[ 6 ก.ค. 62 ]
การตรวจสภาพความพร้อมรบและฝึกเดินทางไกล
[ 7 มิ.ย. 62 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
[ 17 พ.ค. 62 ]
ผบ.พล.ช. ต้อนรับทหารใหม่และญาติทหารใหม่
[ 1 พ.ค. 62 ]
พิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
[ 4 มี.ค. 62 ]
โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
[ 7 ก.พ. 62 ]
ผบ.พล,ช.ตรวจเยี่ยมนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง
[ 15 ม.ค. 62 ]
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
[ 27 ธ.ค. 61 ]
คณะชุดตรวจการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจการดำเนินงานของหน่วย
[ 12 ธ.ค. 61 ]
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
[ 24 ต.ค. 61 ]
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
[ 26 ก.ค. 61 ]
พิธีขอขมาลาอุปสมบทต่อผู้บังคับบัญชา
[ 13 ก.ค. 61 ]
พิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
[ 26 มิ.ย.61 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
[ 28 พ.ค.61 ]
ผบ.พล.ช.มอบของที่ระลึกให้กับพลทหารที่ปลดประจำการ
[ 27 เม.ย.61 ]
ผบ.พล.ช.ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
[ 11 เม.ย.61 ]
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
[ 23 ก.ค. 62 ]
พิธีขอขมาลาอุปสมบทต่อผู้บังคับบัญชา
[ 26 มิ.ย. 62 ]
กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา
[ 30 พ.ค. 62 ]
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองและหน่วยฝึกทหารใหม่
[ 8 พ.ค. 62 ]
พิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องสูง
[ 14 มี.ค. 62 ]
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง
[ 12 ก.พ. 62 ]
พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นนร. ชั้นปีที่ 1
[ 30 ม.ค. 62 ]
พิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ร้อย.ช.ก่อสร้าง ฉก.กช.
[ 9 ม.ค. 62 ]
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2561
[ 13 ธ.ค. 61 ]
พิธีการตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจฯ
[ 30 ต.ค. 61 ]
พิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น
[ 23 ส.ค. 61 ]
พิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ
[ 14 ก.ค. 61 ]
พิธียกปืนใหญ่หน้า บก.พล.ช.
[ 26 มิ.ย. 61 ]
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง
[ 24 พ.ค.61 ]
ผบ.พล.ช.ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง
[ 26 เม.ย.61 ]
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
[ 4 เม.ย.61 ]