พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พล.ช.
[ 2 ต.ค. 62 ]
ผบ.พล.ช. พบปะผู้ฝึก , ครูนายสิบ และครูทหารใหม่
[ 2 ต.ค. 62 ]