พิธีประดับเครื่องหมายยศ
[ 2 ก.ค. 63 ]
กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
[ 31 ต.ค. 62 ]
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พล.ช.
[ 2 ต.ค. 62 ]
โครงการค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
[ 21 ก.ค. 63 ]
พิธีทำบุญตักบาตเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563
[ 3 ม.ค. 63 ]
ผบ.พล.ช. ต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 2/62
[ 1 พ.ย. 62 ]
ผบ.พล.ช. พบปะผู้ฝึก , ครูนายสิบ และครูทหารใหม่
[ 2 ต.ค. 62 ]
วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน [ 14 ก.ย. 63 ]
วันสถาปนากองพลทหารช่างครบรอบปีที่ 30
[ 22 พ.ย. 62 ]
วันสถาปนากองพลทหารช่างครบรอบปีที่ 30
[ 22 พ.ย. 62 ]
ผบ.พล.ช. มอบของที่ระลึกให้กับพลทหารที่จะปลดประจำการ
[ 31 ต.ค. 62 ]