จิตอาสาบริจาคโลหิต
22 พฤศจิกายน 2564      
มอบถุงส่งความห่วงใย จากประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง
15 พฤศจิกายน 2564      
จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
18 ตุลาคม 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
14 ตุลาคม 2564      
จิตอาสา ช่วยเหลือเกษตรกร
14 ตุลาคม 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
12 ตุลาคม 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
7 ตุลาคม 2564      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
2 ตุลาคม 2564      
พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
1 ตุลาคม 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
29 กันยายน 2564      
จัดกำลังพลฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
28 กันยายน 2564      
จิตอาสา ช่วยเหลือเกษตรกร
27 กันยายน 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
24 กันยายน 2564      
จิตอาสา ประชาสัมพันธ์
23 กันยายน 2564      
จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
21 กันยายน 2564      
จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
21 กันยายน 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
20 กรกฎาคม 2564      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานก่อสร้าง
16 กรกฎาคม 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
12 กรกฎาคม 2564      
จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
7 กรกฎาคม 2564      
กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน
25 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา "Army Barber Delivery"
24 มิถุนายน 2564      
พิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์
23 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
23 มิถุนายน 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
19 มิถุนายน 2564      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง
18 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา "Army Barber Delivery"
18 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
16 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
16 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
15 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
15 มิถุนายน 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนาม
12 มิถุนายน 2564      
กิจกรรมจิตอาสา
11 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา พัฒนา
11 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา พัฒนา
10 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา ประชาสัมพันธ์
10 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา พัฒนา
8 มิถุนายน 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
6 มิถุนายน 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
5 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา ประชาสัมพันธ์
4 มิถุนายน 2564      
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
3 มิถุนายน 2564      
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
3 มิถุนายน 2564      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างพบปะทหารกองประจำการ
2 มิถุนายน 2564      
จิตอาสาช่วยรื้อถอนและปลูกสร้างบ้านพักอาศัย
31 พฤษภาคม 2564      
กิจกรรมอบรมการปลูกผักปลอดภัย
31 พฤษภาคม 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
29 พฤษภาคม 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
26 พฤษภาคม 2564      
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง
25 พฤษภาคม 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
23 พฤษภาคม 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
22 พฤษภาคม 2564      
ช่วยเหลือประชาชน Army Delivery
6 พฤษภาคม 2564      
กิจกรรมจิตอาสา
5 พฤษภาคม 2564      
กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
9 เมษายน 2564      
กิจกรรม "จิตอาสา พัฒนา"
8 เมษายน 2564      
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
6 เมษายน 2564      
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
5 เมษายน 2564