โครงการแข่งขันกีฬา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
30 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65 พลตรี จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการแข่งขันกีฬาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองราชบุรี ของทหารกองประจำการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน. ทหารกองประจำการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน จากหน่วยทหาร จำนวน 14 หน่วย ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ณ โรงพลศึกษา 1 ศูนย์กีฬา กรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี