ซ่อมบ้านให้น้องคนเล็ก เราคือครอบครัวเดียวกัน

หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารช่าง ได้จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย ลงพื้นที่สร้างห้องน้ำ และซ่อมแซมบ้านพักอาศัย "ตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้กับ พลทหารกองประจำการ" จำนวน 6 นายที่มีฐานะยากจน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับน้องๆพลทหารกองประจำการที่ได้เข้ามาเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบก กองพลทหารช่าง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพล ครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนที่เดือนร้อน