พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง
25 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 พลตรี วิกร เลิศวัชรา ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่มีความประพฤติดีเด่นรุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมการทหารช่าง(กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง) โดยมี คุณอภัย เอียดบัว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ