พิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ

กองพลทหารช่างจัดพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ และมอบเป้สนาม แก่ทหารกองประจำการ ทุกนายที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน โดยทุกนายได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ในเกียรติ ศักดิ์ศรี ที่ได้เข้ามารับใช้ชาติ เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ สร้างความรักความสามัคคีต่อกรมกอง หมู่คณะ มีความพร้อมในการเข้าร่วมสนับสนุนในทุกภารกิจเมื่อประเทศชาติต้องการ