พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
1 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 กองพลทหารช่าง กระทำพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และ ผู้บังคับค่ายพัก ค่ายบุรฉัตร ระหว่าง พลตรี วิกร เลิศวัชรา (ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ท่านเก่า) และ พลตรี จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ (ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ท่านใหม่) ณ กองบัญชาการกองพลทหารช่าง