ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมที่ดิน

พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ผู้แทน จก.กช. ร่วมพิธีทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ของกรมที่ดิน โดยมี นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานในพิธี ณ วัดสัตตนารถปริวัตร จ.ราชบุรี