พิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องสูง ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องสูง(ภาคกองร้อย) ประจำปี 62 และตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย นขต.พล.ช.
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่นที่ 1/62 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมการทหารช่าง
กิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 62 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร
ผบ.พล.ช.ตรวจเยี่ยมนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง
เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 62 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่นที่ 1/2562 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมการทหารช่าง (พัน.ช.คมศ. พล.ช.)
พิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ร้อย.ช.ก่อสร้าง ฉก.กช.
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 62 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. ร่วมคณะ จก.กช. กระทำพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ร้อย.ช.ก่อสร้าง ฉก.กช. เพื่อไปปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. นำกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พร้อมกับอวยพรปีใหม่และรับฟังโอวาทจากผู้บังคับบัญชา


พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆาบูชา
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 62 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดเจดีย์หัก อ.เมือง จว.ราชบุรี
โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 62 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ อาคาร พลเอกบรรจบ บุญนาค ค่ายบบุรฉัตร
พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ 1
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 62 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. ร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี จก.กช. เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคาร พลเอก บรรจบ บุญนาค ค่ายบุรฉัตร โดยมี จก.กช. เป็นประธานในพิธี
หน.สง.เลขานุการ คยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมค่ายบุรฉัตร
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 61 พ.อ.บัญชา อาจคำพันธุ์
รอง ผบ.พล.ช. เป็นผู้แทน ผบ.พล.ช. ให้การต้อนรับ พล.อ.ธนา จารุวัต หน.สง.เลขานุการ คยศ.ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมค่ายบุรฉัตร       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาของกองพลทหารช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: 22 ก.พ.62

       เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 :: 4 ก.พ.62