ผบ.พล.ช.พบปะผู้ฝึก , ครูนายสิบ และครูทหารใหม่
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 62 พล.ต. บัญชา อาจคำพันธุ์ ผบ.พล.ช. พบประผู้ฝึก , ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ เพื่อมอบนโยบายและข้อเน้นย้ำในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62


พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.พล.ช.
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62 พล.ช. ได้กระทำพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.พล.ช. และ ผบ.ค่ายพักค่ายบุรฉัตร ณ ห้องประชุม บก.พล.ช. และสโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) :: 4 ก.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของใช้ส่วนตัวสำหรับโครงการวิวัฒน์พลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3/62 (รุ่นที่ 30) :: 18 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการวิวัฒน์พลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3/62 (รุ่นที่ 30) :: 18 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพสำหรับโครงการวิวัฒน์พลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3/62 (รุ่นที่ 30) :: 18 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ โครงการปราบปรามกำลังพลไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) :: 18 มิ.ย.62