ต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะ
เมื่อวันที่ 11 ก.ค.. 61 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. ร่วมต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนของหน่วย
พิธียกปืนใหญ่หน้ากองบัญชาการกองพลทหารช่าง
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธียกปืนใหญ่บริเวณหน้ากองบัญชาการกองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและมอบประกาศนียบัตร พร้อมกับให้โอวาทแก่นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่นที่ 2/2561
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการสังกัด พล.ช. และ นขต.พล.ช. ณ สโมสรนายทหารประทวนค่ายบุรฉัตร


ผบ.พล.ช.ตรวจเยี่ยมชุมชน พล.ช.
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. และภริยา พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ช. ได้ตรวจเยี่ยมชุมชน พล.ช. และ ร้อย.บก.พล.ช.
พิธีเปิดโครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 ณ อาคาร พลเอก บรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ของกำลังพล พล.ช. และ นขต.พล.ช. ณ วัดเขากรวด ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
       เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของกองพลทหารช่าง :: 3 ก.ค.61