จิตอาสา บริจาคโลหิต
22 พฤศจิกายน 2564
จิตอาสา บริจาคโลหิต
22 พฤศจิกายน 2564
จิตอาสา บริจาคโลหิต
22 พฤศจิกายน 2564
จิตอาสา บริจาคโลหิต
22 พฤศจิกายน 2564
จิตอาสา บริจาคโลหิต
22 พฤศจิกายน 2564
จิตอาสา บริจาคโลหิต
22 พฤศจิกายน 2564

พิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
29 ธันวาคม 2564

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่...


จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
18 ตุลาคม 2564

กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง (กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง) นำกำลังพล...


จิตอาสา ช่วยเหลือเกษตรกร
14 ตุลาคม 2564

กรมการทหารช่าง โดยกองพลทหารช่าง (กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11) จัดกำลังพลชุด...


จิตอาสา บริจาคโลหิต
7 ตุลาคม 2564

กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง (กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11) จัดกำลังพล...


จิตอาสา บริจาคโลหิต
4 มกราคม 2565

กองพลทหารช่าง จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ เพื่อแก้ปัญหาการ...


มอบถุงส่งความห่วงใย
15 พฤศจิกายน 2564

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และภริยา ร่วมมอบถุงส่งความห่วงใย จากประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก...


จิตอาสา บริจาคโลหิต
14 ตุลาคม 2564

กองพลทหารช่าง ได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ...


จิตอาสาบริจาคโลหิต
12 ตุลาคม 2564

กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง (กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง) จัดกำลังพล...