พิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น และการตรวจสภาพความพร้อมรบ ประจำปี 2562 ณ สนามบินค่ายบุรฉัตร
พิธีเปิดการแข่งขันภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 25
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 62 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเยาวชน "ภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 25" ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร ศูนย์กีฬา กช. ค่ายบุรฉัตร
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 62 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
การตรวจสภาพความพร้อมรบและการฝึกเดินทางไกล
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 62 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจสภาพความพร้อมรบและการฝึกเดินทางไกลของกำลังพล พล.ช. และ นขต.พล.ช.
กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ อาคารพลเอก บรรจบ บุญนาค ค่ายบุรฉัตร
ผบ.พล.ช.ตรวจเยี่ยมนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองและหน่วยฝึกทหารใหม่
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่นที่ 2/62 ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กช. พร้อมกับตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 7 พัน.ช.คมศ.พล.ช.


กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 62 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ อาคาร พลเอก บรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
พิธีขอขมาลาอุปสมบทต่อผู้บังคับบัญชา
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 62 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมทบต่อผู้บังคับบัญชาของกำลังพล พล.ช. และ นขต.พล.ช.
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ผลัดที่ 1/62
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 62 พ.อ. บัญชา อาจคำพันธุ์
รอง ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ผลัดที่ 1/2562 ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 62 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดเกาะลอย อ.เมือง จ.ราชบุรี
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 62 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ พล.ช. และ นขต.พล.ช. ประจำปี 2562 ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของใช้สำนักงาน รายการธุรการอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) :: 4 ก.ค.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของใช้ส่วนตัวสำหรับโครงการวิวัฒน์พลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3/62 (รุ่นที่ 30) :: 18 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการวิวัฒน์พลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3/62 (รุ่นที่ 30) :: 18 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพสำหรับโครงการวิวัฒน์พลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3/62 (รุ่นที่ 30) :: 18 มิ.ย.62

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ โครงการปราบปรามกำลังพลไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) :: 18 มิ.ย.62