พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการสังกัด พล.ช. และ นขต.พล.ช. ณ สโมสรนายทหารประทวนค่ายบุรฉัตร
ผบ.พล.ช. พบปะครูฝึกทหารใหม่
เมื่อวันที่ 23 เม.ย.61 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. พบปะ ผู้ฝึก, ผู้ช่วยผู้ฝึก, ครูนายสิบ และ ครูทหารใหม่ เพื่อมอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร
พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.พล.ช.
เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61 พล.ช. ได้กระทำพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.พล.ช. และ ผบ.ค่ายพักค่ายบุรฉัตร ระหว่าง พล.ต.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ (ท่านเก่า) และ พล.ต.มงคล รัตนจันทร์ (ท่านใหม่)


ผบ.พล.ช. มอบของที่ระลึกให้กับพลทหารที่ปลดประจำการ
เมื่อวันที่ 27 เม.ย.61 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. ได้กระทำพิธีมอบของที่ระลึกให้กับพลทหารสังกัด ร้อย.บก.พล.ช. ที่ปลดประจำการ
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง
เมื่อวันที่ 26 เม.ย.61 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กช. เพื่อมอบแนวทางในการดำเนินงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนฯ
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 พล.ต.มงคล รัตนจันทร์
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของจุดบริการประชาชน กรมการทหารช่าง บริเวณด้านหน้าค่ายบุรฉัตร ถนน ราชบุรี-จอมบึง