จิตอาสา บริจาคโลหิต
22 พฤศจิกายน 2564
จิตอาสา บริจาคโลหิต
22 พฤศจิกายน 2564
จิตอาสา บริจาคโลหิต
22 พฤศจิกายน 2564
จิตอาสา บริจาคโลหิต
22 พฤศจิกายน 2564
จิตอาสา บริจาคโลหิต
22 พฤศจิกายน 2564
จิตอาสา บริจาคโลหิต
22 พฤศจิกายน 2564

มอบถุงส่งความห่วงใย
15 พฤศจิกายน 2564

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และภริยา ร่วมมอบถุงส่งความห่วงใย จากประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก...


จิตอาสา ช่วยเหลือเกษตรกร
14 ตุลาคม 2564

กรมการทหารช่าง โดยกองพลทหารช่าง (กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11) จัดกำลังพลชุด...


จิตอาสา บริจาคโลหิต
7 ตุลาคม 2564

กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง (กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11) จัดกำลังพล...


จิตอาสา บริจาคโลหิต
29 กันยายน 2564

กองพลทหารช่าง โดย กรมทหารช่างที่ 11 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ ...


จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
18 ตุลาคม 2564

กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง (กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง) นำกำลังพล...


จิตอาสา บริจาคโลหิต
14 ตุลาคม 2564

กองพลทหารช่าง ได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ...


จิตอาสาบริจาคโลหิต
12 ตุลาคม 2564

กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง (กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง) จัดกำลังพล...


ผบ.พล.ช.ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
2 ตุลาคม 2564

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของ สำนักงาน...