เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 พลตรี บัญชา อาจคำพันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารช่าง ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ หน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง