กิจกรรม "จิตอาสา พัฒนา"
8 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันจักรี) โดยการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณรอบๆ ที่ตั้งหน่วย