“สืบสาน รักษา ศิลปะมวยไทย”

กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 111 ได้ทำการฝึกซ้อมศิลปะการป้องกันตัว “มวยไทย” เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และเป็นการฝึกทักษะการป้องกันตัวให้กับทหารใหม่ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มวยไทยอันทรงคุณค่าเอกลักษณ์ประจำชาติไทย และเป็นมรดกโลกอีกด้วย