แข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภ เริงระบำ

กองพลทหารช่าง จัดกำลังร่วมกับ หน่วยขึ้นตรงกรมการทหารช่าง เข้าทำการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ ราชวัลลภ เริงระบำ “ (Hop To The Bodies Slams) รอบหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก นอกกองทัพภาค ณ ลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า โดยการแข่งขัน แบ่งเป็น ช่วงเช้า ตรวจสอบประเมินผล กองพันที่ 1, 2 และ 3 ช่วงเย็น ตรวจสอบประเมิณผลระดับ กรม ผลการแข่งขัน ได้ที่ 1 ในระดับ กรม และ ได้ ที่ 2,3,4 ในระดับกองพัน