พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
5 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 64 เวลา 1339 กองพลทหารช่าง จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง โดย พลตรี บัญชา อาจคำพันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง (ท่านเก่า) ส่งมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และ ผู้บังคับค่ายพักค่ายบุรฉัตร ให้กับ พลตรี วิกร เลิศวัชรา ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง (ท่านใหม่) ณ กองบัญชาการกองพลทหารช่าง และ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร