"รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจต้านภัยแล้ง"
      
"จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
      
"น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันฉัตรมงคล"
      
โครงการเครือข่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวทางพระราชดำริ
      
"ยินดีต้อนรับน้องทหารใหม่ ผลัด 1/67 ทุกนาย"
      
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567
      
สวดมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล
      
พิธีมอบของที่ระลึก และเอกสารสำคัญประกอบการปลดประจำการ ให้กับทหารกองประจำการ
      
"เตรียมความพร้อม ต้อนรับน้องคนเล็ก สู่ครอบครัวกองทัพบก"
      
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
      
พิธีมอบใบประกาศ "Army Youth Summer Camp"
      
ผบ.พล.ช. มอบนโยบายและแนวทางการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67
      
"กำลังพลจิตอาสา ทหารกล้าของประชาชน"
      
"เข้มแข็ง สง่างาม ราชวัลลภเริงระบำ"
      
"เตรียมความพร้อม ต้อนรับน้องคนเล็ก"
      
"Army Youth Summer Camp" “ปิดเทอมนี้ มีของดีในรั้วบ้านทหารช่าง”
      
พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการทหารพันธุ์ดีกรมการทหารช่าง
      
จิตอาสา บริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2567
      
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สงกรานต์ 2567
      
เจ้ากรมการทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย
      
วิ่งการกุศล CPF Ratchaburi Run for Charity 2024
      
เสนาธิการกองพลทหารช่าง พบปะทหารกองประจำการ
      
ตรวจสภาพความพร้อมรบ เตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจ
      
"ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทองอุไรสง่างาม"
      
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
      
จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
      
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น วิทยาเขตโป่งสลอด
      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง นำกำลังพล ร่วมกันร้องเพลงชาติ และเพลงสดุดีจอมราชา
      
"เรา รัก กรมสมเด็จพระเทพ"
      
ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติฯ
      
ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดี กช. สู่พี่น้องประชาชน
      
พิธีเทิดเกียรติทหารผ่านศึกและกล่าวสดุดีทหารผ่านศึก
      
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 67
      
อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
      
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
      
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
      
ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗
      
กรมการทหารช่าง ตรวจสภาพความพร้อม ช่วยเหลือฟื้นฟูพี่น้องประชาชนภาคใต้
      
Open House เปิดค่ายบุรฉัตร ต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66
      
"จิตอาสาบริจาคโลหิต หนึ่งหยดโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"
      
ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บชุดฝึกกองพลทหารช่างและ กลุ่มแม่บ้านสายบ่าวาโก้
      
"5 ธันวาคม 2566 วันชาติ - วันพ่อแห่งชาติ"
      
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
      
จำหน่ายผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีกรมการทหารช่าง
      
วันสถาปนากองพลทหารช่าง ครบรอบปีที่ 34
      
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมที่ดิน
      
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
      
“ จิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
      
เสนาธิการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66
      
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
      
กิจกรรมปรับปรุงดิน ฟื้นฟูป่า
      
ต้อนรับน้อง ๆ ทหารใหม่และครอบครัว
      
พิธีมอบของที่ระลึกจาก จก.กช. ให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ
      
"แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ" เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
      
เสนาธิการกองพลทหารช่าง ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่
      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง มอบนโยบายและแนวทางการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66
      
“พบปะ สร้างกำลังใจ ออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดี”
      
พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
      
“ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ”
      
“จิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
      
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนวมินทรมหาราช
      
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
      
เยี่ยมคาราวะ เอกอัคราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย
      
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทหารออนไลน์ ประจำปี 2567
      
พิธีรับ - ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
      
"The Last Engineer Ruck March"
      
พิธีเปิดป้าย Home of the Engineer Division
      
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพกองพลทหารช่าง (สายบ่าวาโก้)
      
ซ่อมบ้านให้น้องคนเล็ก เราคือครอบครัวเดียวกัน
      
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของ รร.ทบอ.บูรณวิทยา ห้องเรียน EIS
      
พิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาฯ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างพร้อมด้วย คุณชมชนก ศรีเกษม ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บชุดฝึกกองพลทหารช่าง
      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างพร้อมด้วย คุณชมชนก ศรีเกษม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายบุรฉัตร
      
Army Youth Leaders
      
โครงการกีฬา สกร.ต้านยาเสพติด
      
“ตรวจสภาพความพร้อมรบ เตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจ”
      
“Feed happiness to youth” แบ่งปันรอยยิ้ม คืนความสุขสู่ชุมชน
      
เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน มหิดลรำลึก เพื่ออาคารวัฒนเวช โรงพยาบาลราชบุรี
      
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
      
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง
      
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา
      
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
      
จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง
      
หนึ่งหยดช่วยต่อชีวิต จิตอาสาบริจาคโลหิต
      
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2566      
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2566      
จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      
แข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ ราชวัลลภ เริงระบำ “ (Hop To The Bodies Slams) รอบ กองทัพบก
      
พิธีขอขมาลาอุปสมบทต่อผู้บังคับบัญชา
      
อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ค. 66
      
ค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566
      
Open House เปิดบ้านทหารต้อนรับผู้ปกครองทหารใหม่
      
ผบ.พล.ช. ผู้แทน จก.กช. ให้การต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ด้านกิจการพลเรือน ระหว่าง กองทัพบก กับกองทัพบกฟิลิปปินส์
      
พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      
ปรับปรุงบ้านให้น้องคนเล็กของกองทัพบก
      
แข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภ เริงระบำ (Hop To The Bodies Slams)
      
“เมื่อท่านได้เป็นทหารครั้งหนึ่งแล้ว ท่านจะเป็นทหารไปตลอดชีวิต”
      
ผบ.พล.ช. เยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจ กำลังพลที่เตรียมแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ
      
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
      
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
      
ผบ.ทบ. เยี่ยมชมการแสดงขีดความสามารถยุทโธปกรณ์ข้ามลำน้ำ
      
ทหารใหม่ ผลัด 1/66 เข้ารับการฝึกและศึกษาวิชาป้อมสนาม ในพื้นที่สาธิตป้อมสนามของโรงเรียนทหารช่าง
      
อบรมเรื่องจิตอาสาพระราชทานให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายบุรฉัตร
      
ก่อสร้างพื้นที่สาธิตป้อมสนาม
      
ผบ.พล.ช. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2566      
พิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ฯ
6 มิถุนายน 2566      
ฝึกวิชาชีพให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66
      
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566
      
เยี่ยมญาติทหารใหม่ในสัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกทหารใหม่
      
บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
      
“ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ปันน้ำใจสู่รอยยิ้ม”
      
“สืบสาน รักษา ศิลปะมวยไทย”
      
"ดูแลทุกอย่าง ช่วยเหลือทุกด้าน เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน"
      
คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วย
      
กองพลทหารช่าง เริ่มการฝึกน้องทหารใหม่ เสริมวินัย ใส่ใจทุกขั้นตอน
      
เตรียมความพร้อม ต้อนรับเปิดเทอม รร.ทบอ.บูรณวิทยา
      
ร่วมต้อนรับน้องๆทหารใหม่และครอบครัว
      
"มอบทุนการศึกษา พัฒนาความรู้ สร้างขวัญกำลังใจ"
12 พฤษภาคม 2566      
อบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED และการทำ CPR
      
จก.กช. ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างป้อมสนามมาตรฐาน
      
มอบนโยบายและแนวทางการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 ให้หน่วยฝึกทหารใหม่
10 พฤษภาคม 2566      
พิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ฯ
9 พฤษภาคม 2566      
“จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
      
เตรียมความพร้อมรับน้องคนเล็ก เข้าสู่ครอบครัวกองทัพบก
      
ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ
      
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจกำลังพลในส่วนรับการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ "Hop to the bodies slam"
      
พิธีมอบของที่ระลึกจาก จก.กช. ให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ
      
มอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกสอนกอล์ฟขั้นพื้นฐาน
      
การแข่งขันว่ายน้ำกิจกรรมซัมเมอร์แคมป์
      
เยาวชนทหารช่าง ทัศนศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
      
พิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ
      
ARMY Bike “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” สู่น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล
      
โครงการ "ออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ"
      
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานก่อสร้าง
      
ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง
      
พิธีทำบุญตักบาตร และ ปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันสงกรานต์
      
ชาวค่ายบุรฉัตรร่วมใจ สืบสานประเพณีสงกรานต์
      
โครงการสอนทักษะการเล่นกอล์ฟขั้นพื้นฐาน
      
ป้อมสนามมาตรฐาน งานของทหารช่าง
      
กิจกรรม SUMMER CAMP สอนว่ายน้ำให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน
      
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
      
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างและผู้บังคับค่ายพักค่ายบุรฉัตร
5 เมษายน 2566      
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทย
28 พฤศจิกายน 2565      
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมการส่งมอบบ้านซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย
3 พฤศจิกายน 2565      
ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายบุรฉัตร
2 พฤศจิกายน 2565      
โครงการแข่งขันกีฬา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
30 สิงหาคม 2565      
พิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
28 กรกฎาคม 2565      
พิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
3 มิถุนายน 2565      
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
2 มีนาคม 2565      
Bike Tour De The Army 2022
27 กุมภาพันธ์ 2565      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เข้าเยี่ยม ทหารผ่านศึก
27 มกราคม 2565      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวยเยี่ยม ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน
21 มกราคม 2565      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
4 มกราคม 2565      
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
29 ธันวาคม 2564      
จิตอาสาบริจาคโลหิต
22 พฤศจิกายน 2564      
มอบถุงส่งความห่วงใย จากประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง
15 พฤศจิกายน 2564      
จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
18 ตุลาคม 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
14 ตุลาคม 2564      
จิตอาสา ช่วยเหลือเกษตรกร
14 ตุลาคม 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
12 ตุลาคม 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
7 ตุลาคม 2564      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
2 ตุลาคม 2564      
พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
1 ตุลาคม 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
29 กันยายน 2564      
จัดกำลังพลฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
28 กันยายน 2564      
จิตอาสา ช่วยเหลือเกษตรกร
27 กันยายน 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
24 กันยายน 2564      
จิตอาสา ประชาสัมพันธ์
23 กันยายน 2564      
จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
21 กันยายน 2564      
จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
21 กันยายน 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
20 กรกฎาคม 2564      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานก่อสร้าง
16 กรกฎาคม 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
12 กรกฎาคม 2564      
จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
7 กรกฎาคม 2564      
กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน
25 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา "Army Barber Delivery"
24 มิถุนายน 2564      
พิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์
23 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
23 มิถุนายน 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
19 มิถุนายน 2564      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง
18 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา "Army Barber Delivery"
18 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
16 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
16 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
15 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา บริจาคโลหิต
15 มิถุนายน 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนาม
12 มิถุนายน 2564      
กิจกรรมจิตอาสา
11 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา พัฒนา
11 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา พัฒนา
10 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา ประชาสัมพันธ์
10 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา พัฒนา
8 มิถุนายน 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
6 มิถุนายน 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
5 มิถุนายน 2564      
จิตอาสา ประชาสัมพันธ์
4 มิถุนายน 2564      
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
3 มิถุนายน 2564      
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
3 มิถุนายน 2564      
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างพบปะทหารกองประจำการ
2 มิถุนายน 2564      
จิตอาสาช่วยรื้อถอนและปลูกสร้างบ้านพักอาศัย
31 พฤษภาคม 2564      
กิจกรรมอบรมการปลูกผักปลอดภัย
31 พฤษภาคม 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
29 พฤษภาคม 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
26 พฤษภาคม 2564      
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง
25 พฤษภาคม 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
23 พฤษภาคม 2564      
จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
22 พฤษภาคม 2564      
ช่วยเหลือประชาชน Army Delivery
6 พฤษภาคม 2564      
กิจกรรมจิตอาสา
5 พฤษภาคม 2564      
กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
9 เมษายน 2564      
กิจกรรม "จิตอาสา พัฒนา"
8 เมษายน 2564      
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
6 เมษายน 2564      
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
5 เมษายน 2564