จัดกำลังพลฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
28 กันยายน 2564
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง (กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11) จัดกำลังพลชุดอาสาของหน่วย ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ BKC บ้านผู้ป่วยติดเชื้อฯ ที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามราชบุรี และบ้านพักผู้เสี่ยงต่ำที่ทำการกักตัวอยู่ที่บ้าน จำนวน 8 ครัวเรือน ในพื้นที่มวลชนรอบค่าย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้พักอาศัยในชุมชน พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกวิธีป้องกัน การติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด ณ หมู่ 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี