พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
29 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64 ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2565 ในส่วนของ กองพลทหารช่าง, หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารช่าง และ กองพันทหารช่างที่ 51 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ได้สืบสานประเพณีนิยมของชาติ ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล ณ อาคาร พลเอก บรรจบ บุนนาค และ ลานหน้าศูนย์การเรียนรู้ AEK Park