เตรียมความพร้อมรับน้องคนเล็ก เข้าสู่ครอบครัวกองทัพบก

เสนาธิการกองพลทหารช่าง ผู้แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ค่ายบุรฉัตร จำนวน 4 หน่วยฝึก ประกอบด้วย หน่วยฝึกที่ 4, 5, 6 และ 7 เตรียมรับทหารใหม่ ผลัด 1/66 โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ได้เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ โรงนอนทหาร พื้นที่การฝึก บุคลากร ครูฝึก สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องช่วยฝึก นวัตกรรมที่หน่วยพัฒนา มาตรการป้องกันโรค covid-19 โรคลมร้อน และโรคติดต่ออื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก