จิตอาสาประชาสัมพันธ์
23 กันยายน 2564
เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 นำกำลังพลชุดจิตอาสา ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 , รณรงค์การฉีดวัคซีน พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ ชุมชนบริเวณรอบค่ายบุรฉัตร