พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ ผบ.พล.ช. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2567 โดยมี จก.กช. เป็นประธานฯ ณ กรมการทหารช่าง ในวันที่ 18 ม.ค. 67 ซึ่งในวันนี้ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย และถือเป็นวันกองทัพบกด้วย กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย การแสดงก่อนเวลา พิธีสงฆ์ การกล่าวคำปฏิญาณตนของทหารต่อธงชัยเฉลิมพล และการสวนสนาม