“พบปะ สร้างกำลังใจ ออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดี”

เจ้ากรมการทหารช่าง ตรวจเยี่ยมหน่วย กองพลทหารช่าง, หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารช่าง และกองพันทหารช่างที่ 51 ในพื้นที่ค่ายบุรฉัตร โดยมี ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มอบนโยบาย และรับทราบการดำเนินงาน รวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของกองพลทหารช่าง และมอบแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม พร้อมพบปะกำลังพล ให้โอวาท ให้กำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติงาน และร่วมออกกำลังกาย ทำกิจกรรมปล่อยปลานิลจิตรลดา 999 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กรมการทหารช่าง