จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
6 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวสนาม กรมการทหารช่าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.6 บ.ทุ่งปอ และ ม.7 บ.รางไม้แดง ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จว.ราชบุรี โดยได้ดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง รายการอาหารประกอบด้วยผัดพริกแกงหมู่ใส่ถั่วและน่องไก่ทอด ,จัดรถผลิตน้ำดื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย บริการผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มชนิดบรรจุขวด จำนวน 600 ขวด , จัดชุด Army Delivery สำหรับแจกจ่ายอาหาร/น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์พร้อมแอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวน 300 ชุด ให้กับหัวหน้าชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายในชุมชน พร้อมกับดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19