พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

พล.ต.ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ได้นำ คณะนายทหารฯ กระทำพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ผู้ทรงให้กำเนิดเหล่าทหารช่าง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ หน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี