ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง นำกำลังพล ร่วมกันร้องเพลงชาติ และเพลงสดุดีจอมราชา

พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างได้นำกำลังพล ร่วมกันร้องเพลงชาติ และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กองพลทหารช่าง ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวของหน่วย แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสที่เหมาะสม เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567