จิตอาสา บริจาคโลหิต
4 มกราคม 2565
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 กองพลทหารช่าง จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อชาติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในโรงพยาบาล รวมถึงมีผู้บริจาคลดน้อยลง เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี โดยบริจาคจำนวน 7 นาย ได้ปริมาณโลหิต รวมจำนวน 3,150 ซีซี