จิตอาสา ประชาสัมพันธ์
10 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมวลชนรอบค่าย ร่วมกันฉีดวัคซีนต้าน Covid-19 พร้อมทั้งให้ความรู้การปฎิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน พร้อมกันนี้ได้แจกหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และสเปร์แอลกอฮอร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19