จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
22 พฤษภาคม 2564
กองพลทหารช่าง โดย ช.11 พัน.602 ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวสนาม กช. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.4, ม.7 และ ม.11 บ.ห้วยตะแคง ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ราชบุรี โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดตั้งโรงครัวสนาม ประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง มีอาหาร 2 รายการ ได้แก่ ข้าวผัดกระเพราหมูสับ/ไข่ต้ม และ ข้าวหมูทอดกระเทียม/ไข่ต้ม มีการดำเนินการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ (COVID-19) และจัดชุด Army Delivery สำหรับแจกจ่ายอาหารให้กับหัวหน้าชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายในชุมชนต่อไป