อบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ค. 66
18 กรกฎาคม 2566
พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์ รอง ผบ.พล.ช.(2) เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ค. 66 ในส่วนของ พล.ช.,นขต.พล.ช. และสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาฯ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายบุรฉัตร